Monday, February 4, 2013

KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2013

PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR 2013)

KERJA KURSUS

GEOGRAFI (KOD KERTAS: 23/2)

Tajuk Tugasan 1: Pengangkutan Awam

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian pengangkutan awam di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian.

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

a) konsep pengangkutan awam

b) jenis-jenis pengangkutan awam

c) kepentingan perkembangan pengangkutan awam

d) masalah perkembangan pengangkutan awam

e) cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam

f) penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

Tajuk Tugasan 2: Kegiatan Penternakan

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan penternakan di kawasan tempat tinggal anda atau kawasan kajian.

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

a) konsep dan jenis kegiatan penternakan

b) kepentingan kegiatan penternakan

c) faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan

d) kesan negatif kegiatan penternakan

e) cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan

f) penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian


Calon PMR 2013 boleh membuat pilihan sama ada menjawab TUGASAN 1 atau TUGASAN 2.

Panduan penskoran tugasan boleh di muat turun di (SINI)
No comments:

Post a Comment