Wednesday, February 27, 2013

Muka Depan Kerja Kursus Geografi PMR 2013


        SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN S.E.A.       
JALAN 21/37, 46300 PETALING JAYA, SELANGOR D.E.

KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2013

Nama Calon                            : .............................................................................................
Tingkatan                                : .............................................................................................
Nombor Kad Pengenalan        : .............................................................................................
Angka Giliran                          : .............................................................................................
Tajuk                                      : .............................................................................................
                                                  .............................................................................................
                                                  .............................................................................................
Guru Penilai                            : 
Bil.
Aspek
Markah Penuh
Markah Diperoleh
1.       
Tajuk kajian
1

2.       
Senarai kandungan
1

3.       
Penghargaan
2

4.       
Pendahuluan
2

5.       
Objektif kajian
2

6.       
Kawasan kajian
8

7.       
Kaedah kajian
2

8.       
Dapatan kajian
25

9.       
Rumusan
2

10.   
Lampiran
2

11.   
Rujukan
2

12.   
Penilaian umum
1


Jumlah Markah
50


Tahap Pencapaian
 


..................................................
           Tandatangan Guru        

No comments:

Post a Comment